Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Złożono wniosek – rozbudowa sieci wodociągowej

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Leśna Jania- Frąca- Rynkówka – Lisówko w Gminie Smętowo Graniczne”.

Gmina Smętowo Graniczne w miesiącu sierpniu 2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedmiotowego zadania. Wnioskowana kwota pożyczki 990 458,00 zł.

WFOŚiGW może częściowo umorzyć na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”:

– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.