Przejdź do treści Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne

W grudniu 2020 r. planuje się ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania. Projekt ma obejmować pozostałą część Smętowo                       a mianowicie, odcinek ul. Sportowej od GOKSiRu w kierunku Smarzewa, osiedle Przylesie, ul. Leśną, Smętowo Wybudowania oraz część Smętówka.

Wartość kosztorysowa wykonania projektu budowlanego wynosi 150 000,00 zł.

Gmina Smętowo Graniczne na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko ujętych w aglomeracji złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.