Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym

Wykonanie inwestycji powierzono  firmie  wyłonionej w ramach zapytania ofertowego – Usługi Remontowo Budowlane URBUD Grzegorz Urbański ze Smętowa Granicznego.  W chwili obecnej wykonywane są roboty budowlano-remontowe mające na celu polepszenie dostępności placówki dla potrzeb dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz personelu. W ramach inwestycji zostanie położona podłoga antypoślizgowa z wykładziny Tarkett w części piętra budynku oraz schody wewnętrzne, a także przystosowani WC na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zostało przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 27 632,80 zł. Łączna wartość zadania: 76 253,59 zł. Termin realizacji zadania wraz z rozliczeniem: 31 lipiec 2019