Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca etap I

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 990 mb i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy obustronnych o szerokości 0,5 m, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej o długości  98 mb i szerokości 1,5m ; przebudowę przepustu betonowego polegającą na ułożeniu rury PCV o średnicy 315 mm z wykonaniem obustronnie przyczółki wzmocnionej przy wylotach płytą wielootworową.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 676 198,00 zł’

Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.