Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kornatka – Bobrowiec w Gminie Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 265 mb o szerokości 4,0 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 138 220,00zł’

Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.