Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętówko – Lalkowy w Gminie Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje remont drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych (warstwa ścieralna) na odcinku 3600 mb o szerokości 4,5 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który został pozytywnie zweryfikowany a inwestycja została umieszczona na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 828 854,00zł. Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r