Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 800 mb o szerokości 4 m wraz z poboczami po obu stronach drogi o szerokości 0,5 m.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 467 924,00 zł.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.