Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luchowo dz. Nr 359

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 292 mb o szerokości 4,5 m wraz  z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 175991,10 zł’

Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.