Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luchowo dz. Nr 75 i 130

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 270 mb o szerokości 4m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m oraz przebudowa drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 720 mb o szerokości 4m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 578 734,00 zł.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.