Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w Smętowie Granicznym – ul. Gdańska

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i wiążącej w jezdni ulicy i zatokach parkingowych oraz skrzyżowaniach ulic z wykonaniem nowych warstw bitumicznych na odcinku 500 mb, wymianie nawierzchni z kostki betonowej na wszystkich zjazdach indywidualnych, rozbiórka istniejącego i ułożenie nowego chodnika na odcinku  320 mb oraz budowa nowego chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 450 mb. W miejscu przejścia dla pieszych zostanie obustronnie wykonane oświetlenie typu LED. Droga przeznaczona do przebudowy o szerokość 7 m a odcinkowo od skrzyżowania z ul. Okrężną o szerokości 5 m.

Na realizację zadania Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Wartość umowna robót wynosi 597 108,11 zł.

Termin realizacji został przewidziany do dnia 26 lutego 2021 r.