Przejdź do treści Przejdź do stopki

Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III- PGR.

Zadanie polega na rozbudowie sali gimnastycznej o pomieszczenia z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej. Powstanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopytkowo jest zadaniem wyczekiwanym przez społeczność lokalną. Mieszkańcy miejscowości niestety aktualnie nie mają miejsca w którym mogliby się integrować, organizować spotkania oraz różnego rodzaju zajęcia tematycznie. Również dzieci i młodzież nie mają miejsca w którym mogłyby się spotykać, spędzać wspólnie czas. W miejscowości Kopytkowo funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, które również zostało pozbawione miejsc spotkań, różnego rodzaju prób i przygotowywania rękodzieł. W związku z tym bardzo istotnym elementem dla społeczności miejscowości Kopytkowo jest przygotowanie pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zadań związanych z integracją społeczności lokalnej.

Szacowana wartość inwestycji: 1 900 000,00 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania 90% – 1 710 000,00 zł