Przejdź do treści Przejdź do stopki

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Leśna Jania, Frąca, Rynkówka – etap I

W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej pierścieniowo rozdzielczej z rur polietylowych. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wykonany odcinek o długości około 1700 mb od istniejącego wodociągu w miejscowości Leśna Jania do miejscowości Rynkówka.

W miesiącu październiku została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym  w ramach przetargu nieograniczonego – firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski z Kościerzyny.

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

Wartość umowna zadania wynosi 145 263,00 zł.

Gmina Smętowo Graniczne na realizację pozostałego odcinka sieci wodociągowej oraz refundację wydatków, które zostaną poniesione w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.