Przejdź do treści Przejdź do stopki

Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym

W marcu 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony z podziałem na III części: roboty budowlane; dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Promyczek; dostawa oraz montaż mebli wraz ze sprzętem kuchennym.

Z uwagi na złożone przez Wykonawców oferty, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania na część I i III, został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Ostatecznie po przeprowadzeniu procedury wyłonienia Wykonawców zostały zawarte umowy z niżej wymienionymi firmami:

  • cz. I roboty budowlane- MSP „SMOK” KEISTER, KSEPKA spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego ;
  • cz. II dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Promyczek – Moje Bambino Sp. zo.o. Sp.k. z Łodzi;
  • cz. III dostawa oraz montaż mebli wraz ze sprzętem kuchennym – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki z Kwidzyna.

Prace budowlane oraz ich odbiór wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz zezwoleń zakończyły się w terminie do dnia 31 sierpnia br.

Łączna wartość zadania wyniosła 552 204,75 zł

Na  realizację przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 w wysokości  427 692,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 6 000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem nowych miejsc

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na swój rodzaj była bardzo istotna z uwagi na fakt, że jest to pierwszy żłobek na terenie Gminy Smętowo Graniczne.