Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Kolejna Edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019

Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń przyjmowane są do 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.

Oceny dokonują komisje:

gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 7 czerwca 2019 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” w kategorii „Wieś” etap wojewódzki
Karta zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” w kategorii „Zagroda” etap wojewódzki
Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”