Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Gdańsku
Oddział: Nowa Wieś
tel., fax: 58/56-225-65
e-mail: o-starogard-gdanski@piorin.gov.pl
 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 
Województwo: pomorskie
Powiat:  starogardzki, tczewski
Agrofag: RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW
Roślina: Pszenżyto ozime
Data publikacji komunikatu:18.05.2017
 
Na plantacjach pszenżyta ozimego stwierdzono występowanie rdzy żółtej
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy żółtej  na plantacjach pszenżyta ozimego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Wysoka wilgotność oraz niskie temperatury w okresie kwietnia i maja stanowiły doskonałe warunki dla rozwoju rdzy żółtej zbóż i traw.
Sprawca choroby grzyb Puccinia striiformis. W przeciwieństwie do pozostałych znanych producentom rolnym gatunków rdzy (P.recondita oraz P.graminis) optimum termalne rozwoju osiąga w temperaturach ok.10°C       i w takiej temperaturze kiełkujące zarodniki dokonują penetracji liści. W warunkach sprzyjających rdza żółta poraża całą roślinę, co może powodować straty w plonie sięgające 50 -70%, w latach endemicznego wystąpienia choroby nawet 100%.
Objawy choroby mogą pojawić się na wszystkich nadziemnych częściach rośliny .Na liściach obserwuje się wydłużone chlorotyczne pasy ograniczone nerwami, a na nich w rzędach ułożone uredinia sprawcy choroby.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby należy w oparciu o próg ekonomicznej szkodliwości wykonać zabieg środkami ochrony roślin.
 
Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1)     Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – kliknij tutaj (Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
2)     Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij tutaj (Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).
 
Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1)     Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2)     Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3)     Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4)     Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.