Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Komunikat – Usuwanie azbestu

Informacja dot. naboru wniosków o dofinansowanie zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.