Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Komunikat

Szanowni przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy Smętowo Graniczne

Przypominamy o ustawowym obowiązku składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży za rok 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
Niedopełnienie we wskazanym terminie obowiązku, o którym wyżej mowa skutkowało będzie wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 56 19 047