Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne
mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj.
na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.
Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych
wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a
przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.
Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z
bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych
infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem
zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów i edukacją ekologiczną).
Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła
gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła
łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której
terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.
Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy,
przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.
Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca 2022r. do 31 października 2022r.
W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone na
sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:
4 nagród po 6.000 złotych każda
Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 24.000 złotych.
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2022 roku wyłącznie w formie elektronicznej na adres
csr@gtcsa.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 maja 2022 roku, a informacja o przyznanych
nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1
www.a1.com.pl
Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.a1.com.pl w
zakładce KONKURS oraz w Urzędach Gmin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!