Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

KONKURS FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE POMORSKIEGO SEKTORA MSP

INFORMACJA PRASOWA

Gdańsk, 17.11.2015 r.

Ruszyła II edycja KONKURSU FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE POMORSKIEGO SEKTORA MSP!

 
Już po raz drugi startuje konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych Praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrealizowanych w obszarze zaangażowania społecznego przez mikro, małe lub średnie firmy z województwa pomorskiego.
 
Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk.
 
Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, 2Pi Group, Multistudio, Studio 102.
 
Partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.
 
W pierwszej, pilotażowej edycji nagrodzona została firma AMBRA Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów biurowych, handlowo-usługowych, socjalnych
i przemysłowo-produkcyjnych. 
 
W ramach Konkursu, poszukiwane są dobre praktyki CSR realizowane przez pomorskie firmy w obszarze zaangażowania społecznego. „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” to jeden z siedmiu  kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej wg. normy ISO 26000.
 
Premiowane będą zgłoszone praktyki, które były realizowane we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), a także działania strategiczne, realizowane lub planowane w dłuższej perspektywie czasowej, spójne z wizją i misją przedsiębiorstwa (oraz strategią CSR jeśli firma taką posiada). Działania zakończone lub w zaawansowanym stadium realizacji.
 
Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną
i przyczyniają się do budowania z nią relacji.
 
Poniżej lista przykładowych działań i zagadnień, których zgłoszone do konkursu projekty mogą dotyczyć:
 
1.     Zaangażowanie społeczne– polega na proaktywnej postawie wobec społeczności lokalnej np. zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie, budowanie partnerstwa z lokalnymi interesariuszami
i organizacjami, dążenie do stania się członkiem danej społeczności.
 
2.     Edukacja i kultura– to ochrona i promocja kultury oraz propagowanie edukacji.
 
3.     Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności– wiąże się z ograniczaniem ubóstwa, propagowaniem rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz rozwojem kompetencji w społeczności lokalnej.
 
4.     Rozwój i dostęp do technologii– to wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności
i technologii w sposób, który umożliwi promowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz dyfuzję technologii. To także ułatwianie dostępu do informacji i technologii poprzez szkolenia czy partnerską współpracę.
 
5.     Tworzenie bogactwa i dochodów– poprzez np. programy wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnych dostawców oraz zatrudniania członków społeczności lokalnej.
 
6.     Zdrowie– poprzez propagowanie zdrowia, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i chorobom oraz angażowanie się w łagodzenie wszelkich szkód dla społeczności lokalnej.
 
7.    Inwestycje społeczne– to inwestowanie zasobów firmy w programy i inicjatywy mające na celu poprawę socjalnych aspektów życia społeczności lokalnej.
 
8.    Inne 
 
Konkurs ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy
z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.
 
Konkurs przeprowadzany jest od 1 listopada do 2 grudnia 2015 r. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 1 – 27 listopada 2015 r.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 grudnia 2015 r. podczas uroczystej Gali Laureatów II edycji Konkursu Firma Zaangażowana Społecznie Pomorskiego Sektora MSP. Na Galę wręczenia nagród zaproszeni, poza laureatami, zostaną również przedstawiciele biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych  z terenu województwa pomorskiego.
 
Ten wyjątkowy wieczór pt. „Wieczór Zaangażowanego Biznesu – Smak Zaangażowania”, gdzie docenione zostaną Najlepsze Praktyki CSR na Pomorzu, odbędzie się w Olivia Sky Club w Gdańsku (12 piętro budynku Olivia Tower w kompleksie Olivia Business Centre, Al. Grunwaldzka 472A).
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane również na stronie Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.forumrozwoju.org.plw dniu 3 grudnia 2015 r.
 
Organizatorzy Konkursu dokonują oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych z punktu widzenia spełnienia wymogów formalnych. Praktyki ocenione zostaną przez Kapitułę Konkursu. Kapituła w jawnym głosowaniu wybiera 3 najlepsze przykłady Praktyk.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 27 listopada pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.forumrozwoju.org.pl(zakładka Konkurs Firma Zaangażowana Społecznie), wypełnić go i odesłać na adres: koordynator@upfoundation.pl. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgłaszającej własną praktykę.
 
Na 3 zwycięskie Praktyki czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez pomorskie media oraz pomorski biznes.Nagrody te dotyczą możliwości promocji produktów oraz usług oferowanych przez zwycięskie firmy
z Pomorza, i są nimi:
– kompleksowa kampania promocyjna w Radio Gdańsk w postaci spotów reklamowych,
– reklama na łamach trójmiejskiej Gazety Wyborczej oraz w jej internetowym serwisie,
– pakiet usług marketingowych ufundowanych przez trójmiejską agencję marketingową 2PiGroup,
– możliwość nagrania filmu promocyjnego przez trójmiejską telewizyjną agencję produkcyjną Multistudio,
– oraz audyt technologiczny strony internetowej przeprowadzony przez trójmiejską agencję Studio 102.
 
Ponadto zwycięskie firmy otrzymają specjalne statuetki, tytuł” Firma zaangażowana społecznie pomorskiego sektora MSP 2015” i prawo używania tej nazwy, a także możliwość prezentacji dobrych praktyk na stronie Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.radiogdansk.pl, Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.forumrozwoju.org.pli stronach internetowych innych Partnerów Forum.
 
Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.forumrozwoju.org.pl.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie pomorskie firmy!
Dziel się zaangażowaniem. Angażuj do pozytywnych zmian.
 
BIZNES. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZAANGAŻOWANIE.
 
 
***
Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation”to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie
i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywną działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.
Forum Inicjowania Rozwojujest projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary. Działania rozwojowe prowadzone są cały rok. Elementem spajającym jest konferencja organizowana raz w roku. Projekt w całości to 3 kluczowe komponenty:
1.        Fundusz Grantowy (Fundusz Inicjowania Rozwoju);
2.        Forum Inicjowania Rozwoju (cykliczna konferencja);
3.        Formy doskonalące (realizowane w całym Regionie).
 
Działalność Forum to niespełna 5 lat działań, a:
ü  ponad 20 partnerów z różnych sektorów,
ü  3  regionalne spotkania międzysektorowe (cykliczne konferencje) dla łącznie ponad 750 osób,
ü  1 cykl warsztatów międzysektorowych,
ü  1 zrealizowany konkurs w ramach Funduszu Grantowego FIR,
ü  przyznanie 5 Grantów FIR, na łączną kwotę 140 000 zł, dzięki którym Forum przyczyniło się do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych, pobudziło przedsiębiorczość na Kaszubach, pomogło rozwijać pasję sportową i celebrować tradycję i dziedzictwo kulturowe, wspierało pomorskich rodziców, było inspiracją i wsparciem merytorycznym dla powstania Funduszy Lokalnych w Regionie,
ü  1 konkurs “Firma zaangażowana społeczne pomorskiego sektora MSP”,
ü  15 osobowa silnie działająca Rada Programowa zrzeszająca przedstawicieli NGO, biznesu, instytucji publicznych.
 
 
Więcej informacji:
Kontakt merytoryczny:
Monika Hinc
Tel. kom.  (+48) 514 753 795
Email: biuro@upfoundation.pl
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.facebook.com/upfoundation?fref=ts
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://forumrozwoju.org.pl/
 
 
 
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Deka – Malijewska
Rzecznik Prasowy i PR
Tel. kom.  (+48) 694 585 947
Email: PR@upfoundation.pl
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.facebook.com/upfoundation?fref=ts
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://forumrozwoju.org.pl/