Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Nabór FLOREK i realizacja przez OSP Smętowo Graniczne!

Miło nam poinformować, iż Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Smętowie Granicznym wzięła udział w naborze: „FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2023)”. W ramach tego naboru OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 26 969,76 zł.

Wkład własny OSP Smętowo Gr. wyniósł kwotę 1 969,76 zl.

Przyznana kwota dotacji z NFOŚiGW to 25 000 zł.

Co zakupiono w ramach w/w zadania?

  • Ubranie specjalne – 6 kompletów,
  • Hełm strażacki – 2 sztuki

Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 4520 osób.

Bardzo się cieszymy z realizacji wspomnianego zadania i gratulujemy OSP w Smętowie Granicznym.

MKiŚ Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/klimat…

WFOŚiGW w Gdańsku: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://wfos.gdansk.pl/…

NFOŚiGW: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/nfosigw/…