Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

KOMUNIKAT   DLA   MIESZKAŃCÓW  !!!
 
 
        Gmina Smętowo Graniczne zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ (edycja 2017)
 
        Każdy kto posiada azbest  złożony na pryzmie na swojej posesji (zdjęty przed 2017 rokiem)  i  jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  w terminie do dnia 28.02.2017 r.
 
Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adres, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo-cementowych ( w m² oraz tonach,  1m² = 13,5 kg).
 
Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda na partycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizację azbestu.
 
Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnego  w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem przedsięwzięcia a wysokością otrzymanego dofinansowania.
 
O zakwalifikowaniu się wniosku do kolejnego etapu konkursu  decydować będzie stopień pilności i  kolejność zgłoszeń.

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Wniosek – tutaj