Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023”

Można już zgłaszać wsie do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.

Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Karty zgłoszeń przyjmowane będą do 28 kwietnia  2023 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne, które  w terminie do 2 czerwca 2023 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc, przekazując formularze zgłoszeń do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.
  • powiatowe, które w terminie  do 14 lipca 2023 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc konkursu.
  • wojewódzka