Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2024”

Ruszyła 31. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska, można już zgłaszać wsie do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Tegoroczny Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej. Konkurs organizowany jest w kategoriach „zagroda” i „wieś”.

Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi ogólny wygląd wsi, dbałość o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi, integrację, aktywizację i zaangażowanie społeczności lokalnej.
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2024” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i
indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego.

Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. Karty zgłoszeń przyjmowane będą do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne, które zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc, przekazując formularze zgłoszeń do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.
  • powiatowe, które w terminie do 1 lipca 2024 r. zgłaszają do eliminacji
    wojewódzkich laureatów I miejsc konkursu.
  • wojewódzka