Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Mamy wyniki!!!

W dniu 12 czerwca 2017 roku komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Anita Galant – Wójt Gminy Smętowo Graniczne.
2. Członek Komisji – Barbara Szczygieł – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Smętowo Graniczne.
3. Członek komisji – Grażyna Ormanin – specjalista WGD PODR w Gdańsku.
4. Członek komisji – Monika Garsztka – Insp. ds. Ochrony środowiska i planowania przestrzennego – Urząd Gminy Smętowo Graniczne dokonała wizji lokalnych na terenie sześciu sołectw, które przystąpiły do konkursu.
Wszystkie sołectwa, które zgłosiły swój udział w konkursie starały się o poprawę wyglądu całej wsi. Każdy włączył się w prace porządkowe, zarówno wokół swoich posesji jak i w miejscach użyteczności publicznej.
Maksymalnie można było zdobyć 20 punktów.

Sołectwa, które przystąpiły do konkursu uzyskały następującą punktację:
1. Kościelna Jania 18 pkt (I miejsce)
2. Rynkówka 17 pkt II miejsce)
3. Kamionka 16 pkt ( III miejsce)
4. Kopytkowo 16 pkt (III miejsce )
5. Frąca 15 pkt (IV miejsce)
6. Leśna Jania 13 pkt (V miejsce)

Wyniki:
I miejsce przyznano Sołectwu Kościelna Jania
II miejsce przyznano Sołectwu Rynkówka
III miejsce przyznano Sołectwu Kopytkowo
III miejsce przyznano Sołectwu Kamionka

Wszystkim uczestnikom konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”, szczególnie sołtysom w/w sołectw bardzo dziękujemy za bezinteresowną pracę na rzecz swojej wsi.