Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Międzynarodowy Program „Człowiek i Biosfera”

W ubiegły piątek w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo odbyło się spotkanie zorganizowane przez LGD Sandry Brdy, Dyrekcję Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Lubichowo, które dotyczyło powiększenia obszaru Rezerwatu Biosfery UNESCO „Bory Tucholskie”.
UNESCO zapoczątkowało międzynarodowy Program „Człowiek i Biosfera”, który ma na celu kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą, a metodą realizacji tego zamierzenia jest tworzenie Rezerwatów Biosfery. Rezerwat Biosfery to obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, który już wcześniej uzyskał status obszaru chronionego i jednocześnie służy jako centrum badań naukowych, dydaktycznych oraz pobudza społeczną świadomość powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną a kulturową.

W najbliższym czasie Gmina Smętowo Graniczne podpisze porozumienie w w/w sprawie.