Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Nowy Zarząd LOT KOCIEWIE

Podczas pierwszego, zwyczajnego zebrania delegaci zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2019. Drugie zebranie to już Walne Sprawozdawczo-Wyborcze, które poprowadził Prezes Mirosław Pobłocki. Przedstawiono syntetyczne sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w minionej, czwartej kadencji (2016-2020).
 
– Ostatnie cztery lata obfitowały w wiele nowatorskich oraz śmiałych przedsięwzięć, które służą mieszkańcom naszego regionu, a także coraz liczniej odwiedzającym go turystom – podkreślał Mirosław Pobłocki, Prezes Zarządu LOT KOCIEWIE. – Cieszę się, że w ramach stowarzyszenia mogą współpracować samorządy terytorialne oraz branża turystyczna. Nasza organizacja udowadnia, że dzięki kooperacji można osiągnąć sukces. Profesjonalizm i zaangażowanie organizacji w sprawy ważne dla Kociewia pokazuje, że LOT KOCIEWIE jest integralną częścią naszej lokalnej społeczności i odpowiada na jej potrzeby.
 
Zanim nastąpił wybór Prezesa LOT Kociewie przypomniano niepisaną tradycję organizacji, gdzie prezesura przechodziła z kadencji na kadencję pomiędzy Kociewiem Tczewskim a Kociewiem Starogardzkim. Stąd też rekomendacja prowadzącego zebranie i wysunięcie kandydatury Starosty Starogardzkiego. Zebrani jednogłośnie, w wyborach tajnych wybrali Kazimierza Chyłę na Prezesa Zarządu V kadencji:
 
– Dziękuję wszystkim za zaufanie i powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji – mówił po głosowaniu nowo wybrany Prezes. – Osobiście obserwuję, a nawet z racji pracy w samorządzie powiatowym uczestniczę w przedsięwzięciach LOTu i uważam, że jest to bardzo potrzebna oraz użyteczna instytucja. Postaram się poszerzyć grono członków o te samorządy, które jeszcze nie są członkami. To zwiększy jeszcze potencjał naszej organizacji.
 
Prezesowi pomagać będzie nowy Zarząd w wybranym składzie:
Wiceprezesi: Magdalena Olszewska ze Starostwa Powiatowego w Tczewie i Zbigniew Lorkowski – Zastępca Burmistrza Nowego,
Bogdan Badziongz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, który został Sekretarzem oraz Małgorzata Mykowska z Urzędu Miejskiego w Tczewie, która została wybrana na Skarbnika, a także pozostali członkowie: Maciej Kalinowski – Wiceprezydent Starogardu Gdańskiego, Magdalena Cholewa z Grodziska Owidz, Karol Markowski ze Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP oraz Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
 
W Komisji Rewizyjnej zasiadać będą: Janusz Kosecki – Burmistrz Skórcza, Sławomir Janicki – Wójt Gminy Kaliska, Przewodniczącym został Piotr Laniecki – Wójt Gminy Morzeszczyn.
 
 
Dziękujemy władzom poprzedniej kadencji i… gratulujemy władzom V kadencji !!!