Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Komunalnej- komórka organizacyjna 

Małgorzata Droszkowska, zastępstwo Katarzyna Serocka-Chrzanowska

tel: (58)56-19-033
email: dkodpady@smetowograniczne.pl

Związek Gmin Wierzyca – jednostka wykonująca zadania gminy z zakresu odbioru odpadów.

Adres:
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 562-19-97
 email: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.zgwierzyca.pl


Firma zajmująca się odbiorem odpadów na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Wierzyca:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac św. Rocha 5
86-170 Nowe

sekretariat@pumnowe.pl
+48 52 33 38 813

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  3. Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smętowo Graniczne. (dz. Urz. Woj. Pom. z 10.12.2019r., poz. 5760)
  4. Uchwała XIII/105/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą ”Związek Gmin Wierzyca”.
  5. Uchwała XVI/127/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyjęcia statusu związku pod nazwą ”Związek Gmin Wierzyca”, ogłoszony obwieszczeniem Wojewody pomorskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Gmin Wierzyca (dz. Urz. Woj. Pom. z 22 11 2012r., poz. 3762).
  6. Uchwała II/14/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 04.03.2019 r., poz.1066)