Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Poziomy odzysku i recyklingu

Poziomy odzysku i recyklingu po roku 2012

Informacje o poziomach recyklingu, odzysku i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w poszczególnych latach zostały umieszczone na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca.

Poziomy odzysku i recyklingu w 2012r

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym przedstawia osiągnięte w 2012 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Wyniki osiągnięte przez Gminę Smętowo GraniczneWymogi Ministerstwa Środowiska
20122012201320142015
1.OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA
MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA                  
59,4%
<75%<50%<50%<50%
2.OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW
KOMUNLANYCH : PAPIERU, METALI, TWORZYW
SZTUCZNYCH I SZKŁA
12,6%
>10%>12%>14%>16%
3.OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I
ODZYSKU INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE
ODPADÓW BUDOLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
0%
30%36%38%40%