Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych 2017

Szanowni Państwo,

w związku z „Programem Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, zapraszam przedstawicieli sektora pozarządowego z Państwa Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

W załączeniu przekazuję ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych oraz formularz zgłoszeniowy.

Z poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Katarzyna Stanulewicz


Załączniki:
Formularz
Ogłoszenie o naborze