Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ogłoszenie wyniku konkursu ..

  Uprzejmie informujemy, iż w regulaminowym terminie do Organizatora wpłynęły 3 prace konkursowe.

   W dniu 05.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

• Leszek Kozłowski – Proboszcz Parafii p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie
Granicznym,
• Anita Galant – Wójt Gminy Smętowo Graniczne,
• Dariusz Gełdon – Radny Rady Gminy Smętowo Graniczne,
• Alicja Went – przedstawiciel Rady Parafialnej,
• Bogumił Legawiec – przedstawiciel mieszkańców,
• Małgorzata Piechowska – historyk.

Komisja Konkursowa po przeprowadzonej ocenie prac uznała, iż żadna z propozycji nie spełniła oczekiwań Organizatora Konkursu.
Wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie serdecznie dziękujemy.