Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Towarzystwo Przyjaciół Lalków

INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE:

 • Nazwa organizacji: „Towarzystwo Przyjaciół Lalków”
 • Adres siedziby: Lalkowy 15, 83-230 Smętowo Graniczne
 • Telefony: 696-007-311,
 • E-mail: stowarzyszenielalkowy@wp.pl
 • Data utworzenia Stowarzyszenia: 28.03.2010 r.
 • Data rejestracji: 02.07.2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Numer KRS:0000360314
 • REGON: 221565308
 • NIP: 5922258910
 • Zarząd Stowarzyszenia:
  Michał Melka – prezes;   miejsce zamieszkania Lalkowy
  Mariusz Radelski – wiceprezes;  miejsce zamieszkania Lalkowy
  Izabela Konkolewska – skarbnik;  miejsce zamieszkania  Lalkowy
  Wioleta Partyka – członek zarządu;  miejsce zamieszkania Lalkowy
  Joanna Chyła – sekretarz;  miejsce zamieszkania Leśna Jania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

 • propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego
 • aktywizacja lokalnej społeczności
 • propagowanie kultury
 • inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania.

„Towarzystwo Przyjaciół Lalków” liczy 24 członków dorosłych i 3 członków poniżej 18-ego roku życia. Działalność Stowarzyszenia opiera się na organizacji festynów, imprez sportowych i kulturalnych, estetyzacji wsi. Wspólnie z Radą Sołecką, Świetlicą Wiejską, Centrum Kultury Kociewskiej, KGW, Parafialnym Zespołem Caritas i  Młodzieżowym Wolontariatem Caritas organizuje takie przedsięwzięcia jak: Dzień Babci i Dziadka, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Dzień Ziemniaka, Wigilia dla mieszkańców. W 2012 roku „Towarzystwo Przyjaciół Lalków” zorganizowało wycieczkę do Portu Wojennego w Gdyni a w roku 2013 do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie. Od 2012 roku w każdą pierwszą niedzielę sierpnia Stowarzyszenie organizuje spływ kajakowy rzeką Wdą dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku „Towarzystwo” było współorganizatorem I Kociewskiej Kuźni Rozmaitości, kolejna współorganizacja tej imprezy miała miejsce w latach 2017-2019. W przypadku tego przedsięwzięcia Towarzystwo ściśle współpracuje z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym.

Imprezami, które zostały zainicjowane przez Stowarzyszenie są festyny: „Noc Świętojańska” – odbywająca się co roku w okolicach 23 czerwca oraz „Dzień Ziemniaka”- odbywający się w ostatnią sobotę września.

Do zadań organizacji należy również estetyzacja wsi a także dbałość o obiekty użyteczności publicznej. Członkowie biorą udział w koszeniu trawy, sprzątaniu trawników, chodników i ulic, sadzeniu i pieleniu kwiatów i krzewów, zajmują się również naprawą i konserwacją sprzętów umiejscowionych na placach zabaw, boiskach, renowacją i konserwacją budynków użyteczności publicznej (malowanie pomieszczeń świetlicy, konserwacja dachu budynku gospodarczego, naprawa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym, naprawa zabytkowej pompy wody w centrum wsi). Efektem tych prac było zdobycie przez wieś Lalkowy drugiego miejsca w roku 2014 i trzeciego miejsca w roku 2019 w konkursie „Piękna Wieś Pomorska” na szczeblu wojewódzkim. Pieniądze z nagród, odpowiednio 20 tys. zł. i 10 tys. zł.  zostały przeznaczone m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt agd, sprzęt audiowizualny, sportowy oraz sprzęt muzyczny, zakup maszyn ogrodniczych takich jak: kosy spalinowe, kosiarka spalinowa, nożyce spalinowe do żywopłotu, dmuchawa spalinowa do liści.   

Stowarzyszenie działa również na rzecz parafii p.w.  Św. Barbary. Od kilku lat członkowie koszą trawę na cmentarzu i wokół niego, pielęgnują stare i zaniedbane groby.

„Towarzystwo Przyjaciół Lalków” stara się również pielęgnować historię miejscowości. Członkowie organizacji, wspólnie z opiekunem Świetlicy Wiejskiej, zbierają stare fotografie i pamiątki dokumentujące życie dawnych mieszkańców Lalków. Na jednym z festynów została zaprezentowana wystawa tych zdjęć zatytułowana „Lalkowy w starej fotografii”. Pokazują one codzienne życie mieszkańców z okresu przedwojennego, czasu II Wojny Światowej jak i czasów powojennych. W oparciu, m.in. o materiały zgromadzone przez „Towarzystwo Przyjaciół Lalków” oraz Świetlicę Wiejską powstała książka Pani Reginy Kotłowskiej pt. „Majątek Żukowskich w Lalkowych na Kociewiu”.