Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Towarzystwo Przyjaciół Lalków

INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE:

 • Nazwa organizacji: „Towarzystwo Przyjaciół Lalków”
 • Adres siedziby: Lalkowy 15, 83-230 Smętowo Graniczne
 • Telefony: 696-007-311,
 • E-mail: stowarzyszenielalkowy@wp.pl
 • Data utworzenia Stowarzyszenia: 28.03.2010 r.
 • Data rejestracji: 02.07.2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Numer KRS:0000360314
 • REGON: 221565308
 • NIP: 5922258910
 • Zarząd Stowarzyszenia:
  Michał Melka – prezes;   miejsce zamieszkania Lalkowy
  Mariusz Radelski – wiceprezes;  miejsce zamieszkania Lalkowy
  Izabela Konkolewska – sekretarz;  miejsce zamieszkania  Lalkowy
  Wioleta Partyka – skarbnik;  miejsce zamieszkania Lalkowy
  Joanna Chyła – członek zarządu;  miejsce zamieszkania Leśna Jania

CELE STATUTOWE:

 • propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego
 • aktywizacja lokalnej społeczności
 • propagowanie kultury
 • inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania.

Na chwilę obecną Towarzystwo Przyjaciół Lalków liczy trzydziestu ośmiu członków, w tym dwóch członków uczestników. Członkami Stowarzyszenia są nie tylko mieszkańcy Lalkowych ale również takich miejscowości jak Leśna Jania, Frąca, Smętowo czy Nowe n/Wisłą. Rozpiętość wiekowa w Stowarzyszeniu liczy 50 lat. Najmłodszy członek ma 15 a najstarszy 65 lat.
Towarzystwo Przyjaciół Lalków organizuje wspólnie z sołectwem, świetlicą wiejską oraz Centrum Kultury Kociewskiej wiele różnych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, w tym:  festyny wiejskie, wycieczki, a także imprezy plenerowe. Od roku 2012 organizowane są spływy kajakowe rzeką Wdą dla dzieci i młodzieży. W czasie dotychczasowej działalności zostały zorganizowane dwie wycieczki dla dzieci: rok 2012 –  do Portu Wojennego w Gdyni   i  Oceanarium, rok 2013 – do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie.
Systematycznie członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w porządkowaniu i estetyzacji wsi. Efektem tych starań było zajęcie drugiego miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2014”. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. została przeznaczona na doposażenie świetlicy wiejskiej w m.in.  sprzęt sportowy, audiowizualny, muzyczny, agd.