Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

UKS „Na zdrowie”

Uczniowski Klub Sportowy „Na zdrowie” powstał w 2004 roku przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym.

W skład komitetu założycielskiego wchodzili:
 – Dorota Świrbutowicz
 – Jolanta Czarnowska
–  Ewa Laskowska.

Celem Klubu jest m.in.:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.
2. Angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku.
3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych.