Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Silna mgła/1

Obszar: województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 16.01.2017 do godz. 08:00 dnia 17.01.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej wi-dzialność poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%

Uwagi: Brak.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Ryszard Sulęta