Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

BZK- IX.6333.05.2017.

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 43
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1

Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 30.05.2017 do godz. 03:00 dnia 31.05.2017

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lo-kalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Ryszard Sulęta

Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą
________________________________________
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl