Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Burze z gradem/1

Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 16:00 dnia 16.08.2017 do godz. 02:00 dnia 17.08.2017

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku
________________________________________

Gdańsk, dn. 16.08.2017r.

BZK- IX.6333.08.2017.

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicz-nych wydanych przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Obszar Województwo pomorskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.08.2017 do godz. 07:30 dnia 17.08.2017
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Przebieg W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 12 mm, lokalnie oko-ło 25 mm, oraz porywami wiatru około 70 km/h.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 17.08.2017 do godz. 07:30 dnia 18.08.2017
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.08.2017 do godz. 07:30 dnia 19.08.2017
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Zbigniew Kmiecik