Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 – silny mróz

                                                                                                    Gdańsk, dn. 22.02.2018r.
 
                                                                                                              
BZK- IX.6335.02.2018
 
Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu
 
 
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania  ostrzeżenie meteorologiczne nr 14
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia
 
SILNY MRÓZ/1
 
 
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 23:00 dnia 22.02.2018 do godz. 09:00 dnia 23.02.2018
 
Przebieg:
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -13°C do -11°C, lokalnie do -16°C. Najniższa temperatura w rejonie Kaszub i Żuław. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h wschodni, nad ranem zmienny.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację  Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
 
Szef WCZK
Ryszard Sulęta 
 
 
Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą

___________________________________________________________________

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku informuje:

ZAWIEJE / ZAMIECIE ŚNIEŻNE/1

Nazwa biura:  IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar: Województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 23.02.2018 do godz. 07:30 dnia 24.02.2018
Zjawisko/stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Przebieg:
Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25
km/h do 35 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Największe nasilenie
zjawisk w powiatach północnych.

Uwaga! do godziny 9:00 23.02.2018 obowiązuje ostrzeżenie nr 14 Silny mróz/1