Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

ostrzeżenie meteorologiczne nr 54

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku

 

                                                                                                                            Gdańsk, dn. 12.07.2017r.
 
                                                                                                              
BZK- IX.6333.07.2017.
 
Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu
 
 
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania  ostrzeżenie meteorologiczne nr 54
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia
 
 
Intensywne opady deszczu/1
 
Obszar: województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 12.07.2017 do godz. 09:00 dnia 13.07.2017
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm. Najwięcej opadów
w powiatach nadmorskich. Możliwe burze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
 
Uwagi: Brak.
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
 
 
Szef WCZK
Ryszard Sulęta