Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81

CENTRUM Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje do służbowego wykorzystania  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. 

 
Opady marznące/1
 
Opady marznące/1
Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 16:00 dnia 22.12.2016 do godz. 04:00 dnia 23.12.2016
 
Przebieg. Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów marznących będzie się stopniowo przemieszczać z zachodu na wschód województwa.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
Uwagi Brak.
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
 
 
Szef WCZK
Ryszard Sulęta 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl