Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

     POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
     w Gdańsku

                                                                                                                            Gdańsk, dn. 23.11.2016r.
 
                                                                                                              
BZK- IX.6333.10.2016.
 

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

 
CENTRUM Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje do służbowego wykorzystania  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. 

 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1
 
Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 14:00 dnia 23.11.2016 do godz. 08:00 dnia 24.11.2016
 
Przebieg Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność 100 m do 500 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
 
Szef WCZK
Ryszard Sulęta 
 
Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl