Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III- PGR.

  1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych osiedlowych wraz z ciągami pieszymi     w miejscowości Kopytkowo będących drogami gruntowymi co w czasie złych warunków atmosferycznych wpływa na ich zły stan techniczny powodując utrudnienia w ruchu jezdnym i pieszym. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni łatwiejszy i bezpieczny dostęp do instytucji publicznych m.in. bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, poprawi stan infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprawi warunki transportowe i zapewni mniej szkodliwe oddziaływanie zarówno samej drogi jak i ruchu na niej się odbywającego.  

Szacowana wartość inwestycji: 800 000,00 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania 95% – 760 000,00 zł

2. Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie.

Zadanie polega na rozbudowie sali gimnastycznej o pomieszczenia z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej. Powstanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopytkowo jest zadaniem wyczekiwanym przez społeczność lokalną. Mieszkańcy miejscowości niestety aktualnie nie mają miejsca w którym mogliby się integrować, organizować spotkania oraz różnego rodzaju zajęcia tematycznie. Również dzieci i młodzież nie mają miejsca w którym mogłyby się spotykać, spędzać wspólnie czas. W miejscowości Kopytkowo funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, które również zostało pozbawione miejsc spotkań, różnego rodzaju prób i przygotowywania rękodzieł. W związku z tym bardzo istotnym elementem dla społeczności miejscowości Kopytkowo jest przygotowanie pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zadań związanych z integracją społeczności lokalnej.

Szacowana wartość inwestycji: 1 900 000,00 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania 90% – 1 710 000,00 zł