Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Nowe możliwości kształcenia

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
 
Zakres inwestycji: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Cel projektu to przeprowadzenie wzorcowej reformy systemu nauczania /uczenia się na terenie jednej gminy, poprzez spójne i przemyślane działania związane ze wzmocnieniem kompetencji kluczowych na rynku pracy wszystkich uczniów działających w gminie Smętowo trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum.
 
Wartość ogółem – 1.928.259,94 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania – 1.831.846,94 zł