Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie

Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. 
Nasz projekt o tytule:
„Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Smętowo Graniczne” zajął 4 miejsce spośród 71 ocenionych pozytywnie projektów.

Wsparciem objęta będzie grupa przedszkolna 4-5 latków z Kopytkowa oraz grupy z przedszkola w Smętowie. Projekt zakłada między innymi zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, pomocy plastycznych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Wartość zatwierdzonego projektu wynosi 584.171,25 zł
Wnioskowane dofinansowanie jest równe kwocie 496.545,56 zł