Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Prognozowane upały

INFORMACJA
dotycząca prognozowanych upałów

   Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.

   Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

RCB dla SAMORZĄDÓW zaleca n/w REKOMENDACJE

• Akcja informacyjna dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;
• Zwrócenie uwagi na zabezpieczenie kąpielisk;
• Informowanie społeczeństwa z wykorzystaniem mediów o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów i wprowadzonych w związku z tym okresowych zakazach wstępu na tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych;
• Utrzymanie ciągłości działania sieci wodociągowych;
• Uruchomienie działań doraźnych (udostępnianie ludności klimatyzowanych pomieszczeń, rozstawianie kurtyn wodnych, rozdawanie zimnych napojów itp.);
• Zorganizowanie pomocy dla podróżujących w sytuacji wystąpienia utrudnień komunikacyjnych (w tym zapewnienie dostarczania wody podróżnym stojącym w korkach drogowych lub przebywającym w pociągach podczas przymusowych przestojów);
• Zintensyfikowanie kontroli warunków życia osób objętych opieką społeczną przez ośrodki pomocy społecznej (niepełnosprawni, chorzy, samotni, osoby starsze);
• Monitorowanie miejsc gromadzenia się osób (np. plaże, centra miast, miejsca imprez masowych)
Opracowano na podstawie materiałów RCB

WCZK