Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Prosimy o wypełnienie ankiety

Samorząd Gminy Smętowo Graniczne, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

„Problemy społeczne w opinii mieszkańców”

„Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie. Ankiety do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy. 
Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.
Prosimy mieszkańców gminy o przekazanie wypełnionych ankiet do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Gminy.