Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III- PGR.

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych osiedlowych wraz z ciągami pieszymi     w miejscowości Kopytkowo będących drogami gruntowymi co w czasie złych warunków atmosferycznych wpływa na ich zły stan techniczny powodując utrudnienia w ruchu jezdnym i pieszym. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni łatwiejszy i bezpieczny dostęp do instytucji publicznych m.in. bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, poprawi stan infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprawi warunki transportowe i zapewni mniej szkodliwe oddziaływanie zarówno samej drogi jak i ruchu na niej się odbywającego.  

Szacowana wartość inwestycji: 800 000,00 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania 95% – 760 000,00 zł