Przejdź do treści Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rynkówka

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 400 mb o szerokości 4,0 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.

Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 207 752,00 zł.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.