Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce uczestnikiem światowej akcji Global Money Week 2016.

 

   Inicjatorem akcji na świecie jest Child & Youth Finance International (CYFI) – organizacja działająca na rzecz młodzieży, której celem jest przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych pod względem ekonomicznym, samodzielnych finansowo obywateli, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą. W Polsce akcję prowadzi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

      Tegoroczna edycja Global Money Week odbywała się pomiędzy 14 a 20 marca 2016 r. a przyświecało jej hasło: Take Part. Save Smart! i takie działania podjęto w PSP w Kamionce. Szkolnym koordynatorem GMW jest pani Honorata Jakóbiak.

DZIAŁANIA
Konkurs „Biblijne finanse” dla klas IV – VI
  Celem międzyszkolnego konkursu było wprowadzenie akcji podczas trwających w tym czasie Rekolekcji. Zadaniem uczniów było odszukanie w Biblii fragmentów, które mówią o pieniądzach, pracy i bogactwie. Wyzwanie trudne, ale znaleźli się uczniowie, którzy podołali.
  Oto wyniki:
1. Natalia Falk PSP Kamionka
2. Daniel Jakóbiak PSP Kamionka
3. Martyna Badżmierowska PSP Kamionka

Konkurs „Finansowe Rymowanki” dla klas I – III
  Celem konkursu było wzbudzenie w uczniach twórczości poetyckiej, ukazującej wiedzę ekonomiczną najmłodszych i ich sposób na oszczędzanie. Jako utrudnienie wprowadzono wymóg zamieszczenia w wierszu imienia jego autora.
Nagrodzono i wyróżniono uczniów:
1. Jagoda Bieńkowska PSP SPSK w Rychławie
2. Zosia Piontek PSP Kamionka
3. Aniela Bieńkowska PSP SPSK w Rychławie
Tomasz Jakóbiak PSP Kamionka
Wyróżnienia: Michał Maciejewski PSP Kamionka
Łukasz Elert PSP SPSK w Rychławie
    Gratulujemy zwycięzcom, dla których nagrody ufundowała Komisja Nadzoru Finansowego i szkolny koordynator GMW.

Edukacja ekonomiczna dla każdego
   W każdej klasie przeprowadzone zostały zajęcia z edukacji ekonomicznej poszerzające wiedzę na temat oszczędzania, pieniędzy, podejmowania decyzji finansowych i prowadzenia budżetu domowego.
Tematyka zajęć:
Klasa 0 – Oszczędzanie to jest to!
Klasy I – III Tajemniczy świat pieniędzy
Klasy IV – VI Jak dobrze wydać kieszonkowe
Klasa V – zajęcia w języku angielskim Needs and Wants.
Równolegle z lekcjami uczniowie tworzyli samodzielnie alfabet finansowy, w którym umieszczali wyrazy poznane na zajęciach w kolejności alfabetycznej.
Nocka Matematyczna klas IV – VI
   Zakończeniem akcji była Nocka Matematyczna, którą zorganizowały panie Ewa Witkowska i Honorata Jakóbiak w dniach 18 – 19 marca 2016. Uczniowie poznawali tajniki matematyki za pomocą gier i zabaw matematycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się planszowe gry finansowe, a przed snem odbyła się projekcja filmu młodzieżowego o tematyce ekonomicznej „Mów mi Rockefeller.”

     Akcja Global Money Week 2016 zakończyła się wielkim sukcesem dla szkoły w Kamionce, w której już teraz podjęto działania przygotowujące do edycji 2017. Na pamiątkę zajęć uczniowie otrzymali upominki i materiały edukacyjne przygotowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, której pani Dyrektor Jolanta Kaszubowska oraz Koordynator pani Honorata Jakóbiak serdecznie dziękują za współpracę.