Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rekrutacja ZSP w Skórczu, oddział Smętowo

Już od 14 maja rusza elektroniczna rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia w Smętowie.

OFERTA:

KLASA WIELOZAWODOWA (Smętowo)

W szkole są uczniowie różnych zawodów, odbywają się zajęcia ogólnokształcące a szczegółowo teoretyczną wiedzę nabywają na kursach zawodowych oraz podczas praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów. Nauka w szkole trwa trzy lata.

‼️U W A G A  N O W O Ś Ć ‼️

KLASY POD PATRONATEM FIRM : IGLOTEX S.A. oraz ELMOT (Smętowo)

Nauka w szkole trwa trzy lata i odbywa się w zawodach : operator maszyn przemysłu spożywczego, magazynier oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Praktyki odbywają się w zakładach IGLOTEX S.A. ( do wyboru w Skórczu lub w Grudziądzu) oraz w firmie ELMOT w Kopytkowie. Uczniowie za bardzo dobre wyniki mają możliwość uzyskania premii i dofinansowania przejazdów do szkoły.

Więcej informacji na stronie: zspskorcz.pl