Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Relacja z Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 „Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map, Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska, Polska ma.” – Janusz Szczepkowski

Dzień 11 listopad jest szczególnie ważny dla każdego Polaka i biorąc pod uwagę to, że w bieżącym roku przypadła 100. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, ranga tego dnia jest jeszcze większa, co można było zauważyć w każdym zakątku Polski. Nasza Gmina Smętowo Graniczne była także bardzo zaangażowana w to ważne wydarzenie, w którym uczestniczyli: Wicestarosta Starogardzki Patryk Gabriel, Radny Powiatowy Lech Kolaska, Wójt Gminy Smętowo Graniczne Anita Galant, Z-ca Wójta Jerzy Scharmach, Sekretarz Gminy Rafał Libiszewski, Skarbnik Gminy Małgorzata Czarnecka, Ks. Proboszcz Leszek Kozłowski, Przewodnicząca Rady Gminy Beata Piontek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Bartłomiej Kozłowski, historyk Regina Kotłowska oraz wielu innych zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod tablicą Jana Kosznickiego, kierownika Szkoły Podstawowej w Czerwińsku, który został zamordowany przez Hitlerowców w listopadzie 1939 r.
O godzinie 10:30 odbył się przemarsz spod Gminnej Biblioteki Publicznej w Smętowie Granicznym do Kościoła pw. Ciała i Krwi Pańskiej. Gośćmi specjalnymi obchodów niepodległościowych w Smętowie Granicznym były postacie historyczne Józefa Piłsudskiego i jego adiutanta Bolesława Wieniawy, w których postać wcielił się Michał Rychlicki oraz Jakub Kozłowski. Marszałek Piłsudski  w swoim przemówieniu powiedział: ,,Niepodległość to nie tylko nadęte hasła, to nie tylko wielkie słowa, ale Niepodległość to przecież czyny. Niepodległość to nie tylko wolność, suwerenność i niezawisłość, ale dla nas Niepodległość 100 lat temu to 110 tys. polskich żołnierzy, 660 tys. litrów polskich krwi, które zostały przelane w trzech wielkich powstaniach: listopadowym, kościuszkowskim oraz styczniowym. Powstania te niosły iskrę nadziei, na to że jeszcze kiedyś będziemy Polakami, że jeszcze kiedyś będziemy mówić po polsku (…)” i przez tą chwilę mogliśmy przenieść się w przeszłość, poczuć smak zwycięstwa narodu polskiego, a także skonfrontować ją z obecnymi czasami. Po tak wspaniałym i pełnym wzruszeń przemówieniu, nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem 102 Ofiar I Wojny Światowej.

O godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował ks. proboszcz Leszek Kozłowski. Tuż po Mszy św. odśpiewano hymn Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Smętowo Graniczne Anita Galant, która w przemówieniu podziękowała za tak liczną obecność. Swój głos zabrał również Wicestarosta Starogardzki Patryk Gabriel, który podziękował za zaproszenie i pogratulował organizacji tak pięknego przedsięwzięcia. Kolejnym etapem wydarzenia były występy artystyczne, w których wystąpiła młodzież ze szkół podstawowych z terenu Gminy Smętowo Graniczne. Przedstawili oni wiersze oraz pieśni patriotyczne. Mogliśmy również posłuchać występu Chóru ,,Złota Jesień’’ oraz Zespołu ,,Zanim Pójdziemy”. Na zakończenie obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości można było obejrzeć wystawę „Wieści z frontów I Wojny Światowej”, którą przygotowali: Bartłomiej Kozłowski – dyrektor GOKSiR oraz Regina Kotłowska.

Organizatorem wydarzenia byli: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym oraz Parafia pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność!

 Kamila Kufta