Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Remonty cząstkowe dróg gminnych

W trzeciej dekadzie marca zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w miejscowości Lalkowy i Kamionka, które uległy znacznemu miejscowemu uszkodzeniu. Po przeprowadzeniu analizy ofertowej, Wójt Gminy Anita Galant w dniu 16 marca br. podpisała umowę na wykonanie w/w remontów z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „DROG-BUD”s.c., Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew. Roboty naprawcze zostały zakończone w dniu 24 marca 2017r. i obejmowały zdjęcie starej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i ponowne wylanie dwóch warstw betonu asfaltowego. Remont obejmowała 150m2 powierzchni drogi 245029G w Kamionce i około 20m2 drogi 245017G w Lalkowych, koszt robót wyniósł 20 000,00zł brutto.